CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGUYỄN HOÀNG
  • Địa chỉ:
    0589 24.24.24
  • Email:
    nhco.aqua@gmail.com

HƯỚNG DẪN TRA CỨU MÃ SẢN PHẨM

Sản phẩm của công ty đã được cấp phép lưu hành theo quy định hiện hành của Luật Thủy sản. Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng khi lưu hành trên thị trường.

Để giúp Quý khách hàng dễ dàng xác định sản phẩm đạt tiêu chuẩn lưu hành Công ty xin thông tin đến quý khách hàng về cách tra cứu sản phẩm lưu hành như sau:

Tra cứu từ trang Cơ sở Dữ liệu của Tổng cục thủy sản:

Nhấp chọn trực tiếp vào link: http://csdl.tongcucthuysan.gov.vn/cms.nc/tracuu/sanpham

Để tra cứu vui lòng nhập mã số tiếp nhận tương ứng tên sản phẩm để có thông tin lưu hành sản phẩm.

Ghi chú:  Tên và mã số tiếp nhận được ghi trên nhãn hàng hóa, website công ty