CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGUYỄN HOÀNG
  • Địa chỉ:
    0589 24.24.24
  • Email:
    nhco.aqua@gmail.com

Công ty TNHH Sản Xuất Nguyễn Hoàng được thành lập ngày 24/08/2009 với lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y thủy sản. Sản xuất chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

Công ty TNHH Sản Xuất Nguyễn Hoàng luôn phấn đấu trở thành doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh thú y thủy sản được tin cậy nhất của các doanh nghiệp, đại lý, người dân trong nước và quốc tế.